Galvanizacija

Zelit Vam nudi idejno rješenje za tehničku liniju galvaniziranja. Svi detalji usaglašavaju se sa zahtjevima Naručitelja, a prema tehničkoj dokumentaciji Naručitelja ili Zelit-a.

Galvanizacija je elektrolitički postupak nanošenja metalne prevlake na izabrani predmet.

Tehnološku liniju galvaniziranja čini niz kada izrađenih kompletno od plastike ili u kombinaciji plastika–čelik – kiselootporni premaz (obloga), a postavljene su u liniju po tehnološkim operacijama.

Kade su snabdjevene priključcima sa kiseloopornim – plastičnim kuglastim ventilima za dovod ili odvod tekučina. Radne kade u zavisnosti od tehnološkog procesa mogu imati grijače ili hladnjake. Na gornjim rubovima kada je sistem ventilacije koji se sastoji iz usisnih haubi, regulatora protoka zraka, ventilacijskih kanala, ventilatora i skrubera (plastični ispirači otpadnih para i plinova).

Duž tehnološke linije nalaze se cjevovodi za odvod otpadnih voda, dovod elektrolita, dovod industrijske vode, dovod demineralizirane vode i komprimiranog zraka. Pored linije su filter pumpe za povremeno filtriranje elektrolita. Na dnu kade za protočno ispiranje nalazi se cjevna mreža za bućkanje koja se priključuje na razvod komprimiranog zraka.

Način dopreme materijala u kade i otprema poslije tretiranja vrši se ručno, te poluautomatski ili automatski, iznad linije postavljenim kranom. Glavanska obrada može se vršiti posredno preko galvanskih bubnjeva za sitne elemente ili preko specijalnih nosača za veće predmete drugih oblika.

Zatražite ponudu

Molimo popunite sva polja.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj