Oprema, uređaji i dijelovi

Oprema, uređaji i dijelovi

Uređaji i oprema u kemijskoj, prehrambenoj, papirnoj industriji i slično danas se izrađuju iz čitavog niza polimernih i kompozitnih materijala i njihovih kombinacija s drugim materijalima, bazirajući odabir polimera na njegovoj visokoj kemijskoj postojanosti sa optimalnim mehaničkim i termičkim opterećenjem.

Zelit Vam nudi inžinjering, proizvodnju, montažu, servis i remont polimerne opreme, dijelova i instalacija uz pouzdane garancije, kako u pogledu kvalitete izrade, tako i garanciju funkcionalnosti i tehničkih karakteristika. Prema namjeni i korištenju u sklopu raznih industrijsko građevinskih objekata i postrojenja najčešće je to polimerna oprema koja zadovoljava “visoke ekološke zahtjeve”.

Zelit Vam nudi izvođenje radova koji obuhvaćaju izradu, ugradnju, popravak i održavanje opreme i dijelova:

  • za skladištenje i transport agresivnih medija (tekućina, para i plinova) kao što su plastični spremnici, posude, kade, silosi, armature, fazonski komadi, pumpe, ventili, filteri, mješalice, prečistači, skruberi, ventilatori i sl.
  • za obradu i pripremu vode za razne namjene (npr. rezervoari i cjevovodni razvodi za pitku, omekšanu i dekarboniziranu vodu, ionski filteri, dozirni uređaji)
  • za odvođenje i tretman otpadnih voda počevši od oborinske odvodnje, kanalizacijske fekalne odvodnje do raznih linija otpadnih tehnoloških voda (spremnici, neutralizacijski bazeni, taložnici, separatori, šahtovi, slivnici, sifoni, cjevovodi, crpke i precrpne stanice).

naslovna 4 edit01 oprema1 Izrada opreme
Izrada opreme RN Sisak R300 222 RN Sisak R300 224

Zatražite ponudu

Molimo popunite sva polja.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj